Kalastajan Savukoski

Carlin-merkityt kalat

Teemme yhteistyötä Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa ja koodaamme istutettavat kalat yksilöllisellä Carlin-merkillä. Jokainen Carlin-merkittävä kala mitataan ja punnitaan ennen istutusta ja tiedot rekisteröidään RKTL:n istutusrekisteriin.

Carlin-merkki on pieni muovinen levy, joka kiinnitetään kalan selkälihakseen noin 5 mm selkäevän alapuolelle. Merkissä on yksityiskohtainen koodi; kirjainpari ja nelinumeroinen luku.
Kalamerkinnän avulla pyrimme seuraamaan kalojen liikkeitä vesistöissä sekä niiden vaeltamista jokien latvavesien kutualueille. Saalistietojen pohjalta teemme arvioita kalojen kasvusta, kalakannan tilasta ja tulevista istutustoiminnoista.

Carlin-merkin palautus

Kun saat Carlin-merkityn kalan, se tulisi mitata ja punnita. Myös pyyntipäivä, -paikka ja käytetty pyydys tulisi kirjata merkinpalautustietoihin.

Voit palauttaa löytämäsi kalamerkit postimaksutta osoitteella:
RKTL
Merkki
5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS
tai sähköisesti oheisesta linkistä
http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/merkkipalautuslomake.html

Merkin palauttaneelle lähetetään palkkio (5 €) sekä tiedot kalan istutuspaikasta ja istutuskoosta.

Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos järjestää kaikkien Suomessa kalamerkin palauttaneiden kesken arvonnan 1.2.2015, joten myös Naruska-Kullajärven Carlin -merkin palauttaneet osallistuvat kyseiseen arvontaan. Arvontaan osallistuvat kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka palauttavat merkin pyyntitietoineen vuoden 2014 aikana. Kala voi olla pyydetty koska tahansa. Yksi palautettu merkki vastaa yhtä arpaa.

Katso vuoden 2013 arpajaisten tulokset tästä:
http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/kalamerkkiarpajaisten_tulokset