Kalastajan Savukoski

Oulun Sähkönmyynti

Miksi valita Pohjoista voimaa?

Pohjoinen voima vaikuttaa päivittäin pohjoissuomalaisten ihmisten hyvinvointiin ja yritysten kilpailukykyyn. Edullisesti, varmasti ja ympäristöystävällisesti tuotettu energia työllistää suoraan ja välillisesti satoja pohjoissuomalaisia.

Pohjoinen energiantuotanto takaa edullisen ja varman energian niin yrityksille kuin kodeillekin. Se lisää alueen vetovoimaa ja luo yrityksille mahdollisuuden toimia ja kehittyä. Paikallisesti tuotetun energian hyöty palautuu moninkertaisesti pohjoissuomalaisten arkeen.

Toimimalla paikallisesti osaamme vastata niihin tarpeisiin, jotka ovat ominaisia juuri meidän alueellemme. Käyttämällä täällä tuotettua energiaa sinäkin olet mukana vaikuttamassa yhteisen asuinympäristömme kehittämiseen. Näin autamme toinen toistamme rakentamaan luottamusta tulevaisuuteen.

Pohjoisen energian sinulle myy Oulun Sähkönmyynti. Sähkön hankinnasta ja tuotannosta vastaa Oulun Energia. Sähkön siirrosta puolestaan vastaavat kaikki Oulun Sähkönmyynnin osakasyritykset, kukin omalla alueellaan.

Se on Pohjoista voimaa.

Merikosken kalatie

Kesällä 2003 käyttöön otettu Merikosken kalatie mahdollistaa kalojen nousun merestä voimalaitoksen ohi Oulujoen yläjuoksulle. Nyt lohi ja muut vaelluskalat pääsevät etenemään jokisuulta 40 kilometrin matkan, aina Montan voimalaitokselle saakka sekä Oulujoen sivuhaaroihin, Muhos- ja Sanginjokeen.
Kalatien on avoinna toukokuun alusta lokakuun loppupuolelle, jolloin vedenalaista liikennettä voi seurata nettikameran välityksellä. Alkukesästä Oulujoen vesi on hyvin humuspitoista, mutta kuva selkenee joen veden kirkastuessa.

Kalatien kulkijoita pääsee kurkistelemaan myös Oulun keskustassa sijaitsevista UBI-näytöistä.

Elämyksiä

Yleisö pääsee tutustumaan tarkkailuhuoneeseen ja kalojen vedenalaiseen elämään erikseen järjestettävien esittelyjen yhteydessä. Talven aikana kunnostettu kalatien tarkkailuhuone on ensimmäisen kerran avoinna yleisölle Maailman vaelluskalapäivänä (World Fish Migration Day) 24.5.2014.

Yleisö pääsee tutustumaan kalojen vedenalaiseen elämään myös elo-syyskuussa, jolloin lohien nousu on yleensä kiivaimmillaan. Tarkkailuhuone sijaitsee koko kalatien yläpäässä Hupisaarten puolella, Patosillan kupeessa. Kalatien sijainti kartalla 

Kalatie – lohen portaat Oulujokeen

Kalatien rakentamista edelsivät vuosia kestäneet laajat tutkimukset. Niissä etsittiin – ja löydettiin – sopivaa sijoituspaikkaa suuaukoksi sekä selvitettiin eri kalalajien nousukäyttäytymistä koeportaassa ja entisen koskiuoman kivikkoja peittävässä vesipeilissä.

Tähän asti Oulujoen vaelluskalakantoja on ylläpidetty vuosittaisin velvoiteistutuksin. Tavoitteena on jatkossa saada yläjuoksun kutualueet kunnostettua, niin että poikasia syntyy myös luonnonvaraisesti. Kalatie on tässä ensimmäinen askel.

Oulun Energia istuttaa vuosittain Merikosken ala- ja yläpuolisiin vesiin:

Tutustu kalatalousvelvoitteiden hoitoon »

www-sivustolle  »