Kalastajan Savukoski

Kalastajan Savukoski Ry:n verkkopalvelun käyttöehdot ja henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Kalastajan Savukoski Ry:n verkkopalvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste ladattavana pdf-tiedostona

Palvelun kuvaus

Kalastajan Savukoski Ry:n (myöhemmin: ”Yhdistys”) tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Savukosket.fi-verkkopalvelu (myöhemmin: "Palvelu") koostuu tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta ja saalispalautejärjestelmästä. Verkkokauppa koostuu kalakauppa- ja kalastuslupaliittymästä. Kalakaupalla tarkoitetaan sponsori- ja kummikalajärjestelmään liittyvää kalaistukkaiden ja niihin webissä liittyvän mainos- ja nimitilan myyntiä.

Verkkokauppa ja saalispalautejärjestelmä Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Niissä sivuston palveluissa joihin rekisteröidytään, on lisäksi erillisiä, tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja kuten lupatuotteiden ehdot, ja peruutusehdot, joihin Palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja hyväksyy näitä palveluja käyttäessään ja tuotteita tilatessaan itseään sitovaksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Yhdistyksen www-palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon

Yhdistyksen verkkopalveluun liittyvää Palvelua saavat käyttää yksityiset, yritykset ja yhteisöt Palvelun osoittamalla tavalla ja tarkoituksella. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Yhdistyksen lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Kalastajan Savukoksi Ry:lle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Yhdistyksen Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Palvelun käyttörajoitus

Alle 18-vuotiailla tai muulla vajaavaltaisella Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä tilauksia, sopimuksia tai muita oikeustoimia Yhdistyksen Palvelussa.

Rekisteröityminen

Käyttäjä antaa voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja määrittelee salasanan verkkokaupassa tapahtuvan ostamisen tai muun Palvelu kirjautumisen yhteydessä. Käyttäjä voi käyttää jatkossa samoja tunnuksia. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi Palvelussa muuttaa itse tietojaan tai hänen tulee ilmoittaa muuttuneet tietonsa Yhdistykselle.

Henkilötietojen käsittely

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu myöhemmin tässä dokumentissa, Rekisteriselosteessa.

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Tietoturva maksuliikenteessä

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Yhdistyksen käyttämälle palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu pankin tai Luottokunnan SSL-salatun käyttöliittymän kautta.

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Yhdistyksellä on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Yhdistys pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Yhdistys vastaa Palvelun tietosisällöstä.

Yhdistyksen Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirryttäessä tällaisille sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy myös, että sivut eivät ole Yhdistyksen hallinnassa. Yhdistys ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Yhdistys ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Yhdistys ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Yhdistyksellä on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Yhdistys ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (dokumentin alinna) ja ovat voimassa toistaiseksi. Yhdistyksellä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ilmoittamalla uusista käyttöehdoista www.savukosket.fi -palvelussa. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Näiden käyttöehtojen päivityksellä ei ole vaikutusta ennen päivitystä verkkokaupassa tehtyjen sopimusten ehtoihin, joihin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olleita ehtoja.

Sopimuksen päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa sopimuksen. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen pyytämällä Yhdistystä poistamaan yhteystietonsa. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta käyttäjää niiden Palveluiden tai suoritusten maksuista, joita koskeviin velvoitteisiin käyttäjä on sitoutunut ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Yhdistyksellä on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Yhdistys ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Kalastajan Savukoski Ry:n asiakasrekisteri

Rekisterin www-osoite

www.savukosket.fi

Rekisterinpitäjä

Kalastajan Savukoski Ry
c/o Kari Kivelä, Vannetie 1 B7, 90810 Kiviniemi
puh.0400580109
Y-tunnus: 2567373-8

Rekisteriä hoitaa

Kalastajan Savukoski Ry / Kari Kivelä
puh.0400580109 (arkisin klo 8-20)
kari.kivela@savukosket.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Yhdistyksen asiakkaan ja/tai Palvelun käyttäjän henkilötiedot rekisteröidään Yhdistyksen asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999).

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään:
- manuaalisesti; kalastuslupamyynnin, sponsori- ja kummikalajärjestelmään liittyvien kalaistukkaiden myynnin sekä niihin liittyvän mainos- ja nimitila myynnin yhteydessä, asiakaskyselyistä sekä arvonta- ja kilpailuvastuksista
- sähköisesti; verkkokauppatuotteiden kaupasta sekä muiden kirjautumista edellyttävien verkkopalvelujen yhteydessä

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Yhdistyksen tuotteiden kaupasta ja/tai palvelusta syntyvän asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytettään savukosket.fi -palveluiden toteuttamiseen ja tarjoamiseen, käyttäjien tunnistamiseen, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseen sekä muihin savukosket.fi  -palveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa. Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Yhdistyksen muiden henkilörekisterien henkilötietojen kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin tarkastus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastamispyynnöt tulee toimittaa aina kirjallisena sekä omakätisesti allekirjoitettuna tai vastaavalla tavalla varmennettuna asiakirjana rekisterinpitäjän osoitteeseen. Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Puhelimitse, sähköpostilla toimitettuja tai allekirjoituksettomia tarkastuspyyntöjä ei käsitellä.

Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi tai poistamiseksi. Korjaus- ja tietojen poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä toimittaa se rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö (pakolliset merkitty *):

Yritys tai yhteisö
* Etunimi
* Sukunimi
* Lähiosoite
* Postinumero ja -toimipaikka
* Puhelinnumero
* Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Lupa sähköiseen suoramarkkinointiin / Kieltäytyminen markkinoinnista
Verkkokauppa asiakkailta pakollisena kerätään myös salasana, jonka asiakas keksii itse rekisteröitymishetkellä.
Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
mahdolliset vapaaehtoisesti annetut tiedot
rekisteröidyn suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot
Asiakaspalautetiedot:
arvonta- ja kilpailuvastaukset
asiakaskyselypalaute
asiakkaan suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot

Rekisterin suojaus

Yhdistyksen asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Manuaalinen materiaali säilytetään lukollisessa arkistokaapissa ja sähköinen rekisteri sijaitsee palvelimella. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava taho. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alaisia.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Kalastajan Savukoski Ry:n ulkopuolelle.

Savukoskella 6.2.2014

© 2014 Kalastajan Savukoski Ry,
c/o Kari Kivelä, Vannetie 1 B7, 90810 Kiviniemi, p. 0400 580109
Viimeisin päivitys 11.8.2014