Kalastajan Savukoski

Kalastajan Savukoski ry

  • nro 478

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1407 g, pituus: 477 mm
  • nro 479

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1252 g, pituus: 476 mm
  • nro 480

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1544 g, pituus: 474 mm
  • nro 481

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1492 g, pituus: 474 mm
  • nro 482

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1402 g, pituus: 474 mm
  • nro 483

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1318 g, pituus: 474 mm
  • nro 484

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1522 g, pituus: 472 mm
  • nro 485

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1379 g, pituus: 472 mm
  • nro 486

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1441 g, pituus: 471 mm
  • nro 487

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1272 g, pituus: 470 mm
  • nro 488

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1317 g, pituus: 469 mm
  • nro 489

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1348 g, pituus: 469 mm
  • nro 490

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1325 g, pituus: 469 mm
  • nro 491

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1451 g, pituus: 468 mm
  • nro 492

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1371 g, pituus: 468 mm
  • nro 493

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1311 g, pituus: 467 mm
  • nro 494

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1422 g, pituus: 466 mm
  • nro 495

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1420 g, pituus: 465 mm
  • nro 496

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1292 g, pituus: 462 mm
  • nro 497

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1266 g, pituus: 460 mm
  • nro 498

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1357 g, pituus: 460 mm
  • nro 499

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1565 g, pituus: 457 mm
  • nro 500

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1331 g, pituus: 453 mm
  • Taimen nro 601

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1600 g, pituus: 515 mm
  • Taimen nro 602

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1620 g, pituus: 495 mm
  • Taimen nro 603

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1480 g, pituus: 515 mm
  • Taimen nro 604

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1480 g, pituus: 503 mm
  • Taimen nro 605

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 2000 g, pituus: 506 mm
  • Taimen nro 606

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1400 g, pituus: 488 mm
  • Taimen nro 607

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1880 g, pituus: 502 mm
  • Taimen nro 608

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1620 g, pituus: 515 mm
  • Taimen nro 609

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1400 g, pituus: 490 mm
  • Taimen nro 610

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1720 g, pituus: 520 mm
  • Taimen nro 611

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1620 g, pituus: 495 mm
  • Taimen nro 612

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1400 g, pituus: 470 mm
  • Taimen nro 613

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1900 g, pituus: 550 mm
  • Taimen nro 614

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1660 g, pituus: 510 mm
  • Taimen nro 615

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1460 g, pituus: 505 mm
  • Taimen nro 616

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1960 g, pituus: 585 mm
  • Taimen nro 617

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1480 g, pituus: 498 mm
  • Taimen nro 618

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1560 g, pituus: 500 mm
  • Taimen nro 619

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1460 g, pituus: 493 mm
  • Taimen nro 620

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1520 g, pituus: 494 mm
  • Taimen nro 621

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1480 g, pituus: 495 mm
  • Taimen nro 622

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 2260 g, pituus: 585 mm
  • Taimen nro 623

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1620 g, pituus: 500 mm
  • Taimen nro 624

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1500 g, pituus: 500 mm
  • Taimen nro 625

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1600 g, pituus: 513 mm
  • Taimen nro 626

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1320 g, pituus: 494 mm
  • Taimen nro 627

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1820 g, pituus: 515 mm
  • Taimen nro 628

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1580 g, pituus: 505 mm
  • Taimen nro 629

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1420 g, pituus: 485 mm
  • Taimen nro 630

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1540 g, pituus: 490 mm
  • Taimen nro 631

  • Carlinnro VA9930
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1900 g, pituus: 528 mm
  • Kalastettu Miekkakoski 24/06/2018
  • Paino: 1900 g, pituus: 528 mm
  • Taimen nro 632

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1380 g, pituus: 495 mm
  • Taimen nro 633

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1420 g, pituus: 495 mm
  • Taimen nro 634

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1840 g, pituus: 522 mm
  • Taimen nro 635

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1940 g, pituus: 560 mm
  • Taimen nro 636

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1460 g, pituus: 490 mm
  • Taimen nro 637

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1500 g, pituus: 500 mm
  • Taimen nro 638

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1560 g, pituus: 515 mm
  • Taimen nro 639

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1600 g, pituus: 512 mm
  • Taimen nro 640

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1500 g, pituus: 483 mm
  • Taimen nro 641

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1560 g, pituus: 495 mm
  • Taimen nro 642

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1460 g, pituus: 490 mm
  • Taimen nro 643

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1880 g, pituus: 500 mm
  • Taimen nro 644

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1460 g, pituus: 492 mm
  • Taimen nro 645

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1360 g, pituus: 493 mm
  • Taimen nro 646

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1700 g, pituus: 529 mm
  • Taimen nro 647

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1340 g, pituus: 488 mm
  • Taimen nro 648

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1420 g, pituus: 496 mm
  • Taimen nro 649

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1600 g, pituus: 515 mm
  • Taimen nro 650

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 29/06/2017
  • Paino: 1380 g, pituus: 487 mm

Yli-Kemin kalastusalue

  • Taimen nro 171

  • Carlinnro US8640
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1500 g, pituus: 480 mm
  • Kalastettu Savukoski Kemijoki 02/09/2014
  • Paino: 1500 g, pituus: 480 mm
  • Taimen nro 172

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1000 g, pituus: 449 mm
  • Taimen nro 173

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 990 g, pituus: 446 mm
  • Taimen nro 174

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 970 g, pituus: 432 mm
  • Taimen nro 175

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 960 g, pituus: 422 mm
  • Taimen nro 176

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 960 g, pituus: 422 mm
  • Taimen nro 177

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 940 g, pituus: 406 mm
  • Taimen nro 178

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 930 g, pituus: 404 mm
  • Taimen nro 179

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 900 g, pituus: 423 mm
  • Taimen nro 180

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 900 g, pituus: 430 mm
  • nro 428

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1736 g, pituus: 501 mm
  • nro 429

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1471 g, pituus: 501 mm
  • nro 430

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1784 g, pituus: 501 mm
  • nro 431

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1642 g, pituus: 500 mm
  • nro 432

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1674 g, pituus: 500 mm
  • nro 433

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1403 g, pituus: 500 mm
  • nro 434

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1776 g, pituus: 500 mm
  • nro 435

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1570 g, pituus: 500 mm
  • nro 436

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1519 g, pituus: 500 mm
  • nro 437

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1870 g, pituus: 500 mm
  • nro 438

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1637 g, pituus: 500 mm
  • nro 439

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1736 g, pituus: 499 mm
  • nro 440

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1575 g, pituus: 499 mm
  • nro 441

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1456 g, pituus: 499 mm
  • nro 442

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1379 g, pituus: 498 mm
  • nro 443

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1401 g, pituus: 496 mm
  • nro 444

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1620 g, pituus: 496 mm
  • nro 445

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1482 g, pituus: 496 mm
  • nro 446

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1706 g, pituus: 496 mm
  • nro 447

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1436 g, pituus: 496 mm
  • nro 448

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1416 g, pituus: 495 mm
  • nro 449

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1489 g, pituus: 494 mm
  • nro 450

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1413 g, pituus: 493 mm
  • nro 451

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1442 g, pituus: 492 mm
  • nro 452

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1714 g, pituus: 492 mm
  • nro 453

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1732 g, pituus: 490 mm
  • nro 454

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1550 g, pituus: 490 mm
  • nro 455

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1653 g, pituus: 489 mm
  • nro 456

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1479 g, pituus: 488 mm
  • nro 457

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1711 g, pituus: 488 mm
  • nro 458

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1533 g, pituus: 488 mm
  • nro 459

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1632 g, pituus: 487 mm
  • nro 460

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1336 g, pituus: 486 mm
  • nro 461

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1543 g, pituus: 485 mm
  • nro 462

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1507 g, pituus: 485 mm
  • nro 463

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1302 g, pituus: 484 mm
  • nro 464

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1350 g, pituus: 484 mm
  • nro 465

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1500 g, pituus: 483 mm
  • nro 466

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1661 g, pituus: 483 mm
  • nro 467

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1509 g, pituus: 481 mm
  • nro 468

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1524 g, pituus: 481 mm
  • nro 469

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1449 g, pituus: 481 mm
  • nro 470

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1556 g, pituus: 480 mm
  • nro 471

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1435 g, pituus: 480 mm
  • nro 472

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1535 g, pituus: 480 mm
  • nro 473

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1486 g, pituus: 480 mm
  • nro 474

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1371 g, pituus: 480 mm
  • nro 475

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1351 g, pituus: 479 mm
  • nro 476

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1282 g, pituus: 479 mm
  • nro 477

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1506 g, pituus: 477 mm

Kemijoki Oy

Pitkäjänteistä työtä kalakantojen hyväksi.
Olemme Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja, ja kalakantojen hoito on osa jatkuvaa työtämme jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!

www.kemijoki.fi

  • Kummilohi 8 kg nro 70

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Tapio

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Caverion Industrian Tapiolta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 71

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Pii

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Caverion Industrian Piiltä. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 72

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Taisto

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Maintpartnerin Taistolta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 73

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Markku

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Maintpartnerin Markulta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 74

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Marko

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Maintpartnerin Markolta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 75

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Mikko

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Maintpartnerin Mikolta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 76

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Antero

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Stora Enson Anterolta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 77

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Jukka

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Stora Enson Jukalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 78

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Jari

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Mitta Oy:n Jarilta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 79

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Harri

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Infrakatin Harrilta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 80

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Ilkka

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Infrakatin Ilkalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 81

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Marko

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Infrakatin Markolta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 82

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Ulla

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Hill+Knowltonin Ullalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 83

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Tuomo

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Infrakatin Tuomolta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 84

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Ari

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Arilta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 85

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Arppa

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Arpalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 86

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Erkki

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Erkiltä. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 87

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Janne

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Jannelta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 88

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Kari

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Karilta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 89

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Mika

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Mikalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 90

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Raili

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Raililta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 91

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Riitta

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Riitalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 92

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Satu

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Voimalohen Sadulta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 93

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Elina

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Funktionellin Elinalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 94

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Mikael

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Mitopron Mikaelilta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 95

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Jukka

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Fondian Jukalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 96

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Kaj

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Fondian Kajlta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 97

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Petri

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Fondian Petriltä. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 98

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Salla

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Fondian Sallalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 99

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Satu H

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Fondian Satu H:lta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 100

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Satu R

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Fondian Satu R:ltä. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 101

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Ilkka

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Administerin Ilkalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 102

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Peter

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Administerin Peteriltä. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!
  • Kummilohi 8 kg nro 103

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • kemijoki 315
  • Kemijoki Oy:n kummilohi Susanna

  • Kalakantojen hoito on osa vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n jatkuvaa työtä jokivarsissa. Kesällä 2015 tuemme kalastusmatkailua Yli-Kemillä. Olemme nimenneet kalat oman henkilöstömme ja kumppaniemme mukaan. Tämä kummilohi on saanut nimensä Administerin Susannalta. Seuraamme 100 kummilohemme matkaa innolla!

Martin osakaskunta

  • Taimen nro 161

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1930 g, pituus: 530 mm
  • Taimen nro 162

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1240 g, pituus: 450 mm
  • Taimen nro 163

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1240 g, pituus: 443 mm
  • Taimen nro 164

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1230 g, pituus: 470 mm
  • Taimen nro 165

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1230 g, pituus: 449 mm
  • Taimen nro 166

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1220 g, pituus: 445 mm
  • Taimen nro 167

  • Carlinnro US8689
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1220 g, pituus: 442 mm
  • Kalastettu Jurminiva Savukoski Kemijoki 09/09/2014
  • Paino: 1220 g, pituus: 442 mm
  • Taimen nro 168

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1210 g, pituus: 462 mm
  • Taimen nro 169

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1200 g, pituus: 463 mm
  • Taimen nro 170

  • Carlinnro US8660
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1190 g, pituus: 445 mm
  • Kalastettu Pattasniva Savukoski Kemijoki 06/09/2014
  • Paino: 1190 g, pituus: 445 mm

K-Supermarket Kauppapaikka

  • Taimen nro 264

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1660 g, pituus: 497 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 265

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1320 g, pituus: 480 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 266

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 880 g, pituus: 400 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 267

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 820 g, pituus: 410 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 268

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 900 g, pituus: 405 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 269

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1030 g, pituus: 455 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 270

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1040 g, pituus: 432 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 271

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1053 g, pituus: 437 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 272

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1740 g, pituus: 513 mm
  • kauppapaikka image006
  • Taimen nro 273

  • Carlinnro US8561
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1410 g, pituus: 482 mm
  • Kalastettu Pahtakoski Kemijoki 03/07/2014
  • Paino: 1410 g, pituus: 482 mm
  • kauppapaikka image006

Savukosken kunnanvaltuusto - kummitaimenet

Savukosken kunnanvaltuuston valtuutetut päättivät 7.4.2014 pitämässään kokouksessa osallistua kokouspalkkiolla kummitaimentoimintaan. Valtuuston kalakummit ovat: Haapakoski Raimo, Halonen Jouni, Hannuniemi-Pulska Ritva, Huttunen Jari, Karpeeki Teuvo, Karvonen Tuovi, Kilpelä Reijo, Kilpimaa Kari, Mustajärvi Markus, Mustajärvi Matti, Pulska Petteri, Pääkkö Mervi, Körkkö Teuvo, Lakela Juhani, Karjalainen Sirkka-Liisa. Valtuusto toivottaa kaikki mukaan kalakummitoimintaan Savukoskille! – Kireitä siimoja!

  • Taimen nro 203

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1350 g, pituus: 403 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 204

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1350 g, pituus: 470 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 205

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1570 g, pituus: 486 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 206

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1580 g, pituus: 493 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 207

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1580 g, pituus: 510 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 208

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1900 g, pituus: 515 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 209

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1900 g, pituus: 523 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 210

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1890 g, pituus: 540 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 211

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1810 g, pituus: 498 mm
  • Savukosken kunnanvaltuusto -kummitaimenet

  • Taimen nro 212

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1810 g, pituus: 490 mm

Oy Kati Ab Kalajoki

Logo KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.

www.oykatiab.com

  • Taimen nro 315

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2079 g, pituus: 562 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 316

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2391 g, pituus: 562 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 317

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2434 g, pituus: 558 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 318

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2078 g, pituus: 555 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 319

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2470 g, pituus: 550 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 320

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2448 g, pituus: 549 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 321

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2210 g, pituus: 547 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 322

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2389 g, pituus: 546 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 323

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 1872 g, pituus: 544 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.
  • Taimen nro 324

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2386 g, pituus: 544 mm
  • E23B2194 HDR pieni
  • KATI OY:n kummitaimen

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.

Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy

Logo LapIT on lappilainen, vakavarainen IT-palveluja ja -konsultointia tarjoava yritys. Toimimme julkis- ja kuntahallinnon aloilla. Asiakkaamme ovat pääosin kuntasektorin, julkishallinnon, pk-sektorin sekä terveydenhuollon yrityksiä ja organisaatioita.

www.lapit.fi

  • Taimen nro 126

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 2110 g, pituus: 556 mm
  • Taimen nro 127

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1170 g, pituus: 453 mm
  • Taimen nro 128

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1260 g, pituus: 445 mm
  • Taimen nro 129

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1270 g, pituus: 461 mm
  • Taimen nro 130

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1300 g, pituus: 450 mm
  • Taimen nro 131

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1300 g, pituus: 482 mm
  • Taimen nro 132

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1120 g, pituus: 454 mm
  • Taimen nro 133

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1150 g, pituus: 461 mm
  • Taimen nro 134

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1310 g, pituus: 455 mm
  • Taimen nro 135

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1330 g, pituus: 484 mm

Laatumaa

Logo Laatumaan kummikalat ovat saaneet nimensä Pykäläinen-Kuttusojan ja Kairijokisuu-Leukkuhamaran tonttien mukaan. Jokainen kala edustaa yhtä alueella Kemijoen varressa olevaa vapaa-ajan tonttia. Tutustu kunkin kummikalan ”kotitonttiin” kalan yhteystiedoista löytyvän Internet-osoitteen kautta. Vieraile myös laatumaa.fi sivustolla ja löydä itsellesi tontti kala-apajan varrelta. Tontin voit ostaa omaksi tai vuokrata käyttöösi.

www.laatumaa.fi

  • Taimen nro 139

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1390 g, pituus: 452 mm
  • Taimen numero 139 on nimeltään Metso.

  • Kala on nimetty Pykäläinen-Kuttusoja kaava-alueen Metso nimisen tontin mukaan.
   Tutustu kummikala Metson kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle.
   http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9433436.
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 140

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1410 g, pituus: 467 mm
  • Taimen numero 140 on nimeltään Närhi

  • Kala on nimetty Pykäläinen-Kuttusoja kaava-alueen Närhi nimisen tontin mukaan.
   Tutustu kummikala Närhen kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle. http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9829875
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 141

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 2710 g, pituus: 585 mm
  • Taimen numero 141 on nimeltään Kotka

  • Kala on nimetty Pykäläinen-Kuttusoja kaava-alueen Kotka nimisen tontin mukaan.
   Tutustu kummikala Kotkan kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9556496
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 142

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 880 g, pituus: 415 mm
  • Taimen numero 142 on nimeltään Lapintiainen

  • Kala on nimetty Pykäläinen-Kuttusoja kaava-alueen Kotka nimisen tontin mukaan.
   Tutustu kummikala Kotkan kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9556496
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 143

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 910 g, pituus: 416 mm
  • Taimen numero 143 on nimeltään Taviokuurna

  • Kala on nimetty Pykäläinen-Kuttusoja kaava-alueen Taviokuurna nimisen tontin mukaan.
   Tutustu kummikala Taviokuurnan kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9563742
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 144

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 930 g, pituus: 423 mm
  • Taimen numero 144 on nimeltään Kairijokisuu

  • Kala on nimetty Kairijokisuu-Leukkuhamara kaava-alueen tonttien mukaan.
   Tutustu kummikalan kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9649619
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 145

  • Carlinnro US8451
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 940 g, pituus: 430 mm
  • Kalastettu Savukoski Kemijoki 06/09/2014
  • Paino: 940 g, pituus: 430 mm
  • Taimen numero 145 on nimeltään Leukkuhamara

  • Kala on nimetty Kairijokisuu-Leukkuhamara kaava-alueen tonttien mukaan.
   Tutustu kummikalan kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9493469
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 146

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1080 g, pituus: 427 mm
  • Taimen numero 146 on nimeltään Huuhkaja

  • Kala on nimetty Pykäläinen-Kuttusoja kaava-alueen Huuhkaja nimisen tontin mukaan.
   Tutustu kummikala Huuhkajan kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9791768
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 147

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1080 g, pituus: 445 mm
  • Taimen numero 147 on nimeltään Kiuru

  • Kala on nimetty Pykäläinen-Kuttusoja kaava-alueen Kiuru nimisen tontin mukaan.
   Tutustu kummikala Kiurun kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9564022
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat
  • Taimen nro 148

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1640 g, pituus: 514 mm
  • Taimen numero 148 on nimeltään Hanhi

  • Kala on nimetty Pykäläinen-Kuttusoja kaava-alueen Hanhi nimisen tontin mukaan.
   Tutustu kummikala Hanhen kotitonttiin kopioimalla alla oleva linkki uudelle välilehdelle http://www.laatumaa.fi/tontit/kohde/9402736
   Tutustu Laatumaan muihinkin alueen tontteihin Laatumaan verkkosivuilla.
   Laatumaalta tontit, eräkämpät ja metsätilat

Insinööritoimisto Tuotantoprosessi

Logo Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky on oululainen vuonna 1993 perustettu yhtiö. Olemme tuotesuunnitteluun, tuotteen valmistusprosessin suunnitteluun ja asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut insinööritoimisto.

www.inststo-tuotantoprosessi.fi

  • Taimen nro 1

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2143 g, pituus: 621 mm
  • tupro etusivu 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • SUUNNITTELUN TOINEN NÄKÖKULMA Tuotteiden kehitys- ja tuotantoprosessien nopeutuessa kilpailukyvyn ylläpitämiseen tarvitaan uusia ajatuksia ja näkökantoja. Suunnittelijoidemme yksi lähtökohta on "tämän voi tehdä toisinkin, samalla paremmin ja edullisemmin".
  • Taimen nro 2

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2365 g, pituus: 617 mm
  • tupro yritys 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • Jos parempi menetelmä on mahdollinen -keksi se". - Thomas A. Edison
  • Taimen nro 3

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2394 g, pituus: 600 mm
  • tupro konsultointi 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • ”Sen jälkeen kun kaikki kilpailevat yritykset ovat investoineet, tehostaneet, keskittäneet ja erikoistuneet, ovat erot kaventuneet marginaalisiksi. Sen jälkeen on jäljellä inhimillinen tekijä.”
  • Taimen nro 4

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2481 g, pituus: 600 mm
  • tupro etusivu 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • SUUNNITTELUVOIMAA TUOTE- JA TUOTANTOTEKNOLOGIAHANKKEISIIN. Suunnittelemme uusia toimivia ratkaisuja asiakkaiden tuotteisiin, niiden valmistamiseen ja kokoonpanoon. Tarjoamme päteviä konsultointi- ja suunnittelupalveluja koko tuotteen elinkaaren ajan.
  • Taimen nro 5

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1040 g, pituus: 423 mm
  • tupro yritys 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • ”Innovaatiot syntyvät luovan tuhoavuuden tuloksina". - Yoshihisa Tabuchi
  • Taimen nro 6

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1030 g, pituus: 428 mm
  • tupro konsultointi 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • ”Ei ole kovinkaan paljon hyötyä hallita päivän tunnit aina vain tehokkaammin, jollei ole selvillä päiviensä tarkoituksesta”.
  • Taimen nro 7

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1030 g, pituus: 430 mm
  • tupro konsultointi 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • KONSULTOINTIPALVELUT Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky tarjoaa yritysten ja yhteisöjen käyttöön nopeasti sekä joustavasti asiantuntijapalveluita yrityskehittämisen eri osa-alueilla: -liiketoimintasuunnitelmat, -markkina- ja kilpailijaselvitykset, -tuotantoteknologian kehittäminen ja tuotteistamispalvelu.
  • Taimen nro 8

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1020 g, pituus: 448 mm
  • tupro yritys 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • Pidä aina mielessäsi tämä: se, että itse määrätietoisesti pyrit onnistumaan, merkitsee enemmän kuin mikään muu. "Abraham Lincoln"
  • Taimen nro 9

  • Carlinnro US8632
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1020 g, pituus: 412 mm
  • Kalastettu Miekkakoski Savukoski Kemijoki 17/08/2014
  • Paino: 1020 g, pituus: 412 mm
  • tupro etusivu 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • "Asiakkaan saama parempi palvelu palvelee yleistä etua, ja tämä on yritystoiminnan varsinainen tarkoitus". - Konosuke Matsushita, Matsushita Electric -yhtiön perustaja
  • Taimen nro 10

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 1010 g, pituus: 426 mm
  • tupro konsultointi 780x280
  • Pätevää suunnittelupalvelua jo 20 vuotta!

  • "Tekniikka on ratkaissut kaksi ongelmaa: informaatiota saadaan paljon ja nopeasti. Mutta informaatio ei ole tietoa, ymmärryksestä puhumattakaan".

Mauri Aarrevaara

  • Taimen nro 31

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 930 g, pituus: 432 mm
  • Taimen nro 32

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1630 g, pituus: 519 mm
  • Taimen nro 33

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 950 g, pituus: 438 mm
  • Taimen nro 34

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1060 g, pituus: 428 mm
  • Taimen nro 35

  • Carlinnro US8585
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1370 g, pituus: 490 mm
  • Kalastettu Myllykoski Martinkylä 12/07/2014
  • Paino: 1370 g, pituus: 490 mm

Sale Savukoski

Logo Puh. 01076 33501 (8,21 snt/puhelu + 11,9 snt/min.)

  • Taimen nro 98

  • Carlinnro US8576
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1720 g, pituus: 510 mm
  • Kalastettu Pahtakoski 13/06/2014
  • Paino: 1720 g, pituus: 510 mm
  • Taimen nro 99

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 870 g, pituus: 405 mm
  • Taimen nro 100

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1070 g, pituus: 449 mm
  • Taimen nro 101

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1390 g, pituus: 461 mm
  • Taimen nro 102

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 10/06/2014
  • Paino: 1150 g, pituus: 430 mm

Petri50

  • Taimen nro 296

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 850 g, pituus: 428 mm
  • Petri50

  • Taimen nro 298

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1060 g, pituus: 425 mm
  • Petri50

  • Taimen nro 299

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 950 g, pituus: 430 mm
  • Petri50

  • Taimen nro 300

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1480 g, pituus: 480 mm
  • Petri50

Riitta Tuomola

  • Taimen nro 149

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1150 g, pituus: 460 mm

Kristiina Posti

  • Taimen nro 152

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1520 g, pituus: 493 mm

Tapani Niemi

  • Taimen nro 249

  • Carlinnro US8528
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1520 g, pituus: 500 mm
  • Kalastettu Pahtakoski Kemijoki 08/07/2014
  • Paino: 1520 g, pituus: 500 mm

Ari ja Ritva

  • Taimen nro 286

  • Carlinnro US8509
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1470 g, pituus: 483 mm
  • Kalastettu SIIKARIKOSKI Pahtakoski Kemijo 24/06/2014
  • Paino: 1470 g, pituus: 483 mm

Leena Ylönen

  • Taimen nro 288

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1330 g, pituus: 458 mm

Juha Siven

  • Taimen nro 501

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 28/06/2017
  • Paino: 1460 g, pituus: 500 mm

Markku Laitila

  • Taimen nro 138

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1070 g, pituus: 440 mm

Iines Röninki

  • Taimen nro 202

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1360 g, pituus: 462 mm

Raili Kakkinen

  • Taimen nro 225

  • Carlinnro US8518
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1510 g, pituus: 482 mm
  • Kalastettu SIIKARIKOSKI Pahtakoski Kemijo 24/06/2014
  • Paino: 1510 g, pituus: 482 mm

Pentti Luiro

  • Taimen nro 226

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1250 g, pituus: 463 mm

Hannu Hyvärinen

  • Taimen nro 248

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1450 g, pituus: 490 mm

Ilkka Sinisalo

  • Taimen nro 309

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2448 g, pituus: 576 mm
  • Ilen toinen

Jarkko Hyvärinen

  • Taimen nro 285

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1200 g, pituus: 450 mm

Vuokko Räsänen

  • Taimen nro 289

  • Carlinnro US8549
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1380 g, pituus: 483 mm
  • Kalastettu Pahtakoski Kemijoki 01/07/2014
  • Paino: 1380 g, pituus: 483 mm
  • Anita
  • Onnen kala

  • Onnenkukkasia 14.6.2014!

petteri siirtola

  • Taimen nro 301

  • Carlinnro US8542
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1270 g, pituus: 462 mm
  • Kalastettu Pahtakoski 14/06/2014
  • Paino: 1270 g, pituus: 462 mm

Kari Lidström

  • Taimen nro 310

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2220 g, pituus: 574 mm

Aimo Kakkinen

  • Taimen nro 103

  • Carlinnro US8578
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1500 g, pituus: 490 mm
  • Kalastettu HÄRKÄNIVA Kemijoki 25/06/2014
  • Paino: 1500 g, pituus: 490 mm

Leo Luukkonen

Logo Hyvän mielen Taimen.

  • Taimen nro 304

  • Carlinnro US8631
  • Istutettu 24/07/2014
  • Paino: 2290 g, pituus: 569 mm
  • Kalastettu Savukoski Kemijoki 08/09/2014
  • Paino: 2290 g, pituus: 569 mm

Tili-Pajala Oy

Ammattitaitoista tilititoimisto palvelua läpi suomen

  • Taimen nro 311

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 5605 g, pituus: 568 mm
  • Sinun toivekala

  • siiman päässä kireä

Piia

Laku kala

  • Taimen nro 327

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 18/07/2016
  • Paino: 2210 g, pituus: 542 mm

Kari Kivelä

Tehokasta toimintaa kalakantojen ja kalavesien puolesta!

www.naruskajarvi.fi

  • Taimen nro 155

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 770 g, pituus: 411 mm
  • Kojamoranta
  • Kojamoranta - Naruskajärvi, Salla

  • Mökki Kojamoranta, Naruskajärvi, Salla - Tasokasta loma-asumista. Kysy lisää p. 0400 580109 / Kari

Samuli Rieston Kotisivut

Lukekaa ja tutustukaa totuuden mukaisiin uutisiin. Valtamediat niin Suomessa kuin muuallakin sensuroivat ja joskus vääristelevät tai eivät halua kertoa koko totuutta.
Syitä ovat uskonnot, monikulttuurisuus, sodat, ihmisoikeusrikkomukset, rikokset, poliittiset liikkeet, jotka ovat uhka valtaapitäville tahoille ja niin edelleen.
Linkeistä löytyy myös videopätkiä milloin mistäkin maanosasta.
Sananvapautta ei voi koskaan rajoittaa rajoittaa. Sen voi vain menettää- Thomas Jefferrsson

www.samuliriesto.suntuubi.com

  • Taimen nro 201

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1190 g, pituus: 470 mm
  • SAMULI RIESTON KOTISIVUT

  • Kotisivut käsittelevät sekä suomalaista että kansainvälistä politiikkaa. Haluan että lukijani lukevat ja tutustuvat totuuden mukaisiin uutisiin ja kirjoituksiin. Valtamediat niin Suomessa kuin muuallakin sensuroivat ja joskus vääristelevät tai eivät...
   www.samuliriesto.suntuubi.com

Kalle Kaaja & Kulkukoirat

Keikkakokoonpano:
Jyrki Telilä (kitara)
Ari “Arvi” Ylimys (kitara/laulu)
Harri “Oinari” Vainionpää (rummut & laulu)
Veli “Veli” Hakala (basso)

www.kallekaaja.net

  • Taimen nro 236

  • Carlinnro US8557
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1030 g, pituus: 438 mm
  • Kalastettu Pahtakoski 12/07/2014
  • Paino: 1030 g, pituus: 438 mm

Marttila

Logo Toivotaan että kaikkia kaloja ei ihan heti ongita tai verkoteta pois että Kemijoessa olisi edes vähän kaloja jäljellä poikastuottoa turvaamassa.
Voi olla niin että ilman toimivia rauhoituksia ja rajoituksia kalat vähenevät joesta hyvinkin nopeasti.

www.youtube.com/watch?v=kOSeEbo-2zs

  • Taimen nro 244

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 12/06/2014
  • Paino: 1460 g, pituus: 489 mm
  • CatchAndReleaseLogoSmall2
  • Taimen on nimeltään Aktivisti Pääkkönen

  • Kala on nimetty kestävän kalastuksen & toimivien kalateiden puolestapuhujana tunnetun Jasper Pääkkösen mukaan.
   Toivotaan aktivisti Pääkköselle pitkää ikää & onnea matkaan.
   Tutustu kalastusaiheiseen uutisvirtaan https://www.facebook.com/uhanalaisetkalat

MV-Uistin

Logo Kotimaista käsityötä kalastajille.

www.mv-uistin.fi

  • Kummilohi 6 kg nro 5

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • Logo 10
  • MV-Uistin

Cafe & WineBar MinRose

Logo

www.minrose.fi

  • Kummilohi 8 kg nro 7

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • Yläperän oikia lohi

  • Onnittelut Arille 50-vuotispäivänä

Perinnepiha Riekki

Logo Eläköön perinne!

www.perinnepihariekki.fi

  • Kummilohi 8 kg nro 8

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • Alatammi 2
  • Alatammi

  • Toivottavasti lohi pyörähtää myös Pyhäjoessa.

Oy Kati Ab Kalajoki

Logo KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.

www.oykatiab.com

  • Kummilohi 6 kg nro 11

  • Carlinnro SALATTU
  • Istutettu 15/07/2015
  • Paino: 0 g, pituus: 0 mm
  • MG 7564
  • KATI OY:n kummilohi

  • KATI Oy on ollut mukana Lapin malminetsinnässä jo 35 vuoden ajan. Teemme tutkimuskairausta samalla kunnioittaen Lapin ainutlaatuista luontoa. Tästä esimerkkinä on kehittämämme suljetun kierron järjestelmä, jonka avulla kierrätämme kairauksessa käytettävää vettä ja vähennämme työssä tarvittavan veden määrää noin 75 %.

Pahtakoski

Taimenet:

 • Odottaa istutusta0

 • Istutettu224

 • Kalakorissa17

Lohet:

 • Odottaa istutusta0

 • Istutettu

 • Kalakorissa

Pahtakoski sijaitsee Martin kylän suunnassa ja sinne pääsee helposti autolla. Koskiluonto on avointa ja uoma taukopaikan kohdalla leveä. Saalis lymyilee monilukuisten kivilohkareiden suojissa. Helppokulkuisuus, saavutettavuus ja monipuoliset retkeilyvarusteet tekevät kohteesta sopivan myös perheiden kalastusretkille.

Osta kummikala Pahtakoskeen!

Voit ostaa itsellesi tai yrityksellesi kummikaloiksesi nimikkotaimenia, jotka istutetaan Kalastajan Savukosken koskiin, ja seurata virtuaalikoskesta kalojesi vaiheita. Kummikala tuo yrityksellesi ja sinulle näkyvyyttä savukosket.fi-sivustolla. Pilottikoskia ovat Savukoski, Miekkakoski ja Pahtakoski.

Lue lisää kummikaloista »

Näkyvyyttä yrityksille

Kalastuskohteissa on info-taulu, jossa on tietoa ja opastusta kalastuksesta Savukoskella. Kosken kummiyrityksille on koskikohteen info-taulussa mainospaikat. Lisäksi taulussa on palveluhakemisto Savukosken yrityksille.

Lue lisää mainospaikoista »